Zgodovina vgrajevanja asfaltnih zmesi

Zgodovina vgrajevanja asfaltnih zmesi

Metode polaganja asfalta so se hitro razvijale. Na samem začetku vgrajevanja asfalta so delavci v eni roki prenašali orodja za polaganje asfalta metla, lopata, ročno nabijalo. Asfalt so ročno nivelirali, za oporne točke so imeli na vsaki strani ceste lesene deske za višino. Asfalt so na gradbišče prevažali z konjsko vprego.

Ročno asfaltiranje leto 1897 v Ohio.

Za valjanje so uporabljali železni valj, katerega so vlačili z konjsko vprego po asfaltu. Po izumu parnega stroja so naredili parne valjare, kateri so zgoščevali asfalt, seveda na začetku brez vibracij, samo statično, kar pomeni da so se samo »vozili« po vgrajeni asfaltni zmesi.

Parni valjar leta 1910.

Kasneje so na parne stroje priklopili »plug«, kateri je ravnal asfaltno zmes. Skratka na asfalterskem področju je bil vsak korak nekaj novega, največkrat se je po ugibanju in sreči izumilo nekaj novega ali boljšega.

Prikaz vgrajevanja asfaltnih zmesi.

ČASOVNICA RAZVOJA VGRAJEVANJA ASFALTNIH ZMESI