Javni naročniki

Javni naročniki

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Preko javnih naročil se danes v povprečju poravi okrog polovica državnega proračuna.

Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročnanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Krog zavezancev za porabo proračunskih sredstev (naročnikov) po postopku oddaje javnih naročil je širok. Naročniki so tako vsi posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov:

 • ministrstva,
 • vladne službe,
 • agencije,
 • javni zavodi:
  •  šole,
  •  zdravstveni domovi,
  •  bolnišnice,
 • državni zbor,
 • sodišča,
 • javna tožilstva,
 • upravne enote in drugi državni organi,
 • lokalne skupnosti,
 • ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil (npr. javno podjetje ali z njim povezane družbe).

V Republiki Sloveniji je tako zavezanih več kot 2.000 naročnikov.

www.enarocanje.si