Asfaltna zmes

Asfaltna zmes

Zgodovina asfalta

Prva zabeležena uporaba asfaltne ceste kot gradbeni material je bil v Babilon približno 625 pred Kristusom, v času vladavine kralja Naboppolassar. Vemo, da so antični Grki bili seznanjeni z asfaltom in z njegovimi lastnostmi. Beseda asfalta prihaja iz grškega “asphaltos”, v smislu “varen.” Rimljani so spremenili besedo “asphaltus,” in so jo uporabljali da so zatesnili njihove kadi, zbiralnike, in vodovode. Mnogo stoletij kasneje, so Evropejci raziskovali Novi svet, ter našli naravna nahajališča bitumna. Leta 1598 je sir Walter Raleigh napisal » jezero asfalta« na otoku Trinidad, blizu obale Venezuele. Danes vemo da je našel eno največjih naravnih nahajališč naravnega bitumna. Ta bitumen je uporabil, da je zapolnil luknje v njegovi ladji. Čeprav je okoli leta 1800 bil že poznan phani asfalt, je bil za brezprašno utrditev vozišč bolj v uporabi kamniti tlak iz ( obdelanega ) lomljenca. Leta 1815 je bil na cestah na Trinidadu uporabljen naravni asfalt. Nadaljni razvoj brezprašnih obrabnih plasti za prometne površine pa je bil zelo hiter :

  • 1829 vgrajen v Lyonu liti asfalt ;
  • 1830 v Parizu, Londonu in Petersburgu phani asfalt ;
  • v Angliji zgrajen katranski asfalt kot nosilna plast ;
  • 1865 zgrajeno na Škotskem cementnobetonsko vozišče ;
  • 1870 uporabljen v New Yorku Trinidad Epure za valjani asfalt ;
  • 1876 namesto naravnega asfalta uporabljen v ZDA za valjani ( peščeni ) asfalt bitumen ;
  • 1876 zgrajena v ZDA penetrirana obrabna plast.

Iz obdobja okoli leta 1900 , ko je avto z nepričakovanim hitrim razvojem osvojil ceste, so za razvoj cestogradenj v srednji Evropi pomembna prizadevanja švicarskega zdravnika Guglielminettija, imenovanega » dr. Goudron » , da bi s katranom gradili brezprašna vozišča in tako zavarovali zdravje prebivalstva in nadaljni razvoj turizma. Katran je bil takrat ( okoli 1902 ) – kot odpadni proizvod v plinarnah – v razmeroma velikih količinah na razpolago.Postopek polivanja prašnih makadamskih cestišč s katranskim vezivom se je izredno hitro uveljavil in je postalo resnično uspešno sredstvo v boju proti prahu na cestah. V istem času je bil uporabljen tudi postopek izvedbe cementnega makadama. Ker so bile razpoke, ki so na tej obrabni plasti nastale, razmeroma uspešno zalite z vročim bitumnom, ki je ostajal pri destilaciji nafte, je nastal nov postopek – bituminizirani makadam. Kmalu zatem se je uveljavilo tudi mešanje zmesi zrn in bituminoznih veziv. Zmes je dobila naziv bitumenski ( asfaltni ) beton oziroma topeka. Pojma » bitumen » in » asfalt » so si dolgo časa razlagali na različne načine. Leta 1928 je bil v Milanu kongres, ki je izdelal resolucijo, na osnovi katere je komite leta 1930 izdelal točno nomenklaturo in klasifikacijo različnih pojmov in zvrsti posameznih materialov. Kasneje je razvoj sodobne industrije gradbenega materiala razvil iz osnovnih materialov še veliko različnih materialov, ki so danes v uporabi. Od leta 1960 so pri nas – poleg obrabnozapornih plasti iz bitumenskega betona – v večji meri gradili tudi nosilne plasti iz bitumenskih veziv materialov : asfaltne plasti so pripravljene v asfaltnih bazah po vročem postopku.

Kaj je asfalt ?

Asfalt – je v naravi nastala ali tehnično proizvedena (tj. naravna ali umetna) zmes bituminziranega veziva in zmesi kamnitih zrn ter morebitnih potrebnih dodatkov za zagotovitev uporabnosti pri graditvi cest.

Asfaltna zmes – je zmes kamnitih zrn (polnila, peska, drobirja in/ali proda) in bituminoznega veziva, praviloma proizvedena po vročem postopku v obratu za mešanje.

Iz razlage izrazov je razvidno, da za zagotovitev uporabnosti asfalta pri gradnji cest potrebujemo ustrezne obrate za mešanje in proizvodnjo asfaltnih zmesi.

Kaj je bitumen ?
Bitumen se uporablja v gradbeništvu (cestogradnja) in pri proizvodnji izolacijskih materialov.

Glede na uporabnost ga delimo na:

  • cestogradbene bitumne (konvencionalni in polimerno-modificirani bitumni)
  • cestogradbene in industrijske bitumne
  • industrijske bitumne

Cestogradbeni bitumni se uporabljajo v cestogradnji kot vezivno sredstvo kamenih agregatov pri proizvodnji asfalta ali kot surovina za proizvodnjo bitumenskih emulzij.

Industrijski bitumen se uporablja v proizvodnji izolacijskih materialov, ki se koristijo v gradbeništvu.

Nekateri bitumni, ki se uvrščajo v skupino cestogradbeni in industrijski bitumni, se uporabljajo kot surovina v vseh zgoraj naštetih primerih.

Leta 1598 je sir Walter Raleigh napisal » jezero asfalta« na otoku Trinidad, blizu obale Venezuele. Danes vemo da je našel eno največjih naravnih nahajališč naravnega bitumna. Ta bitumen je uporabil, da je zapolnil luknje v njegovi ladji.