Asfaltiranje

Asfaltiranje

Po prvem marcu 2008, smo v Slovenji prevzeli evropske standarde SIST. Tako imamo za asfaltne plasti nove oznake, ki se delijo na:

Asphalt concret → AC
Stone mastic asphalt → SMA
Porus asphalt → PA

Primeri asfaltov po novih oznakah:

AC 22 base B50/70 A3 → BD 22S (stara oznaka)
AC 8 surf B70/100 A4 → BB 8k
SMA 11 PmB 45/80-65 A1 → DBM 11s
PA 11 PmB 45/80-65 A1 → DA 11s
Prevzeli smo tudi nove oznake asfaltnih zmesi, oznake bitumnov in prometnih obremenitev.

Zasebna uporaba asfaltnih zmesi

Za zasebno uporabo delimo vgrajene asfaltne plasti na:

Enoslojne asfaltne plasti

Dvoslojne asfaltne plasti

Preplastitve obstoječe podlage

Uporaba enoslojnih asfaltnih zmesi

Enoslojni asfalti se uporabljajo na prometno nezahtevnih površinah, kjer pride cena in uporabnost najbolj do izraza.

Asfaltna zmes: AC 16 surf B50/70 A4

Uporaba dvoslojnih asfaltnih zmesi

Dvoslojni asfalti se uporabljajo na zelo veliki paleti uporabnosti, od majhnega dovoza do cest, kjer je dnevni promet nad 3.000 vozil.

Asfaltna zmes:

AC 32 base B50/70 A1 do A3
AC 22 base B50/70 A1 do A4
AC 16 base B50/70 A2 do A4
AC 11 surf B50/70 A1 do A4
AC 8 surf B50/70 A2 do A4
AC 4 surf B50/70 A4

Uporaba preplastitve obstoječe asfaltne ali betonske podlage

S preplastitvijo vozišča v pretežni meri izboljšamo ravnost in torno sposobnost površine, nekoliko tudi nosilnost. Odločimo se takrat, kadar je obstoječa podlaga, še dovolj nosilna. V nasprotnem primeru moramo lokalno sanirati obstoječo podlago.

Asfaltna zmes:

AC 11 surf B50/70 A1 do A4
AC 8 surf B50/70 A2 do A4
AC 4 surf B50/70 A4

Prometne obremenitve:

A1 – izredno težka prometna obremenitev – nad 3000 vozil na dan
A2 – zelo težka prometna obremenitev – nad 800 do 3000 vozil na dan
A3 – srednja prometna obremenitev – nad 80 do 300 vozil na dan
A4 – lahka prometna obremenitev – nad 30 do 80 vozil na dan
A5 – zelo lahka prometna obremenitev – pod 30 vozil na dan

Primer oznake asfalta:

obrabnozaporni sloj granulacije 0/8 mm za lahko in zelo lahko prometno obremenitev.